АфйонкъарахӀисар

АфйонкъарахӀисар (туркнал маз Afyonkarahisar ), Туркнал шагьру.

АфйонкъарахӀисар


кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.