БакӀ (латӀин caput) — инсаннал ва хӀайваннал базур.

БакӀкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.