БакӀ (латӀин caput) — инсаннал ва хӀайваннал базур.

БакӀкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.