Бяъли (латIин Prunus cerasus) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар, нацIусса ахъулссар. Бяъли шайссар гъинттул.

Бяълилул мурхь
Бяъликьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.