Ардахан иль ва Гоьле район

Гоьле (турк. Göle) — Туркиясса шагьру ва Ардахан ильданул район. Агьалинал аьдад 32 578 инсан (адимина: 17 352; хъамитайпа: 15 226) [1] (2008).

Агьалинал аьдадПравить

шин аьдад
2009 30.912
2008 32.578
2007 32.134
2000 37.814

ПримечанияПравить

  1. TÜİK (Туркиянал Статистикалул Департамент)

Чил сайтПравить


  Ардахан ильданул районну  

Ардахан (Ardahan merkezi) | Чылдыр (Çıldır) | Дамал (Damal) | Гоьле (Göle) | Ханак (Hanak) | Пософ (Posof)