Гуайява (латIин Psidium guajava ) – мурхь ва ахъулссар.

Гуайявакьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.