Зимиз (латIин Musca domestica ) ущущулгъир.

Зимиз
Зимизрукьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.