Инжир (латIин Ficus carica) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар, нацIусса ахъулссар.

Инжирданул мурхь
Инжир
кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.