Июнь ягу Ряххилчинмур барзшинал ряххилчинмур барзри ва гъинтнил цалчинмур барзри.

Ряххилчинмур барзкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.