Нувца (латIин Lepidoptera partim) ущущулгъир. Нувца, ми леххайсса ущущулгъир.

Нувца
Нувцакьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.