Ильбер Ортайлы (турк. İlber Ortaylı ; 1947-, Брегенц, Австрия) — машгьурсса туркиянал тарихчи.

Ильбер Ортайлыкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.