Сус (латIин Secale cereale) къамар ва ххяххияр.

Сус
Secale cerealeкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.