Тарки-тау

МахIачкъала бур Тарки-тау зунттул ва Каспи хьхьирил дянив. Та зунттун цIа Тарки-таури.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.