Ттарлил мурхь

Ттарлил мурхь (латIин Pinophyta)

Ттарлил мурхь

ЦIусса шин хьуна дакьайни, ттарлил мурхь бищай.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.