Чахир (латӀин vinum) — хӀанни. Чахир хӀанттил ца журар. ЧӀярусса хӀан хӀачӀарча, увччу шайссар. Увччу хьувкун, бакӀ цӀун бикӀайссар.

Чахиркьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.