Шабалут ягу Шяъванъут (латIин Castanea) ххяххияр. Ва цинявгу ахъулссар.

Шабалутрал мурхь
Шабалуткьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.