az-2 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini orta səviyyədə başa düşür.