Шяравалу

КIундими
Шяравалу (Иран)

Къумукъ ва лакрал шяравалу: Буйнахъ, Ваччи, Гьухъал, КIулушацIи, Кьукун, Ххут, Хъанар, Хъусращи, ЦIийши, ЦIувкIул, ЧIурттащи, ЧIяйми, Читтур.кьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.