2008 шинал Экономикалул кризис

Экономикалул кризис

2008 шинал Экономикалул кризискьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.