Аьдад

0123456789
Аьдадрал номерду

Цава - УрчӀва дакьин дан

АцӀния дакьин дан

Кьуния дакьин дан

Зувиллий дакьин дан

МукьцӀаллий дакьин дан

ХхюцӀаллий дакьин дан

РяхцӀаллий дакьин дан

АрулцӀаллий дакьин дан

МяйцӀаллий дакьин дан

УрцӀалва дакьин дан

Ттуршва дакьин дан

Aзарва дакьин дан

Астрономиялул аьдад дакьин дан

хӀат-хӀисав дакъа хъуннасса аьдад, бусан къашайсса аьдад.  Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.