Бажанаттукку

Бажанаттукку (латIин Gastropoda), хIайван.

Бажанаттуккукьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.