Борчка (турк. Borçka) — Туркиясса шагьру ва Артвин ильданул район. Агьалинал аьдад 24 343 инсан (адимина: 12 351; хъамитайпа: 11 992) [1] (2009).

Borçka
Артвин иль ва Борчка район

Халкьру дакьин дан

Агьалинал аьдад дакьин дан

шин шагьру шяравалу total
2000 9 008 18 646 27 654
1990 6 102 24 227 30 329

Примечания дакьин дан

  1. TÜİK (Туркиянал Статистикалул Департамент)

Чил сайт дакьин дан


  Артвин ильданул районну  

Ардануч (Ardanuç) | Архави (Arhavi) | Артвин (Artvin merkezi) | Борчка (Borçka) | Хопа (Hopa) | Мургул (Murgul) | Шавшат (Şavşat) | Юсуфели (Yusufeli)