Артвин иль ва Хопа район

Хопа (турк. Hopa) — Туркиясса шагьру ва Артвин ильданул район. Агьалинал аьдад 31 496 инсан (адимина: 15 677; хъамитайпа: 15 819) [1] (2009).

ХалкьруПравить

Агьалинал аьдадПравить

шин шагьру шяравалу total
2007 17.361 14.848 32.209
2000 15445 17139 32584
1990 11507 19355 30862

ПримечанияПравить

  1. TÜİK (Туркиянал Статистикалул Департамент)

Чил сайтПравить


  Артвин ильданул районну  

Ардануч (Ardanuç) | Архави (Arhavi) | Артвин (Artvin merkezi) | Борчка (Borçka) | Хопа (Hopa) | Мургул (Murgul) | Шавшат (Şavşat) | Юсуфели (Yusufeli)