Кьакьари (латӀин Larynx) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Кьакьарикьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.