КьучӀ (латӀин lien, splen ) — инсаннал ва хӀайваннал базур.

КьучӀкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.