Лажин (латӀин facies) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Лажин
Лажинкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.