Лажин (латӀин facies) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Лажин
Лажинкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.