Ччан (латӀин unguis) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Ччан
Ччанкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.