Мурччи (латӀин labia oris) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Мурччикьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӀадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӀайла дува ва щаллу дува макьала.