Пекари (латIин Tayassuidae ) – хIайванни.

  • Catagonus wagneri
  • Pecari maximus
  • Pecari tajacu
  • Tayassu pecari
Пекарикьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.