Ччан (латӀин ?) — инсаннал ва хӀайваннал базур.

Ччанкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.