ЧӀав (латӀин bucca) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

ЧӀавкьурхь Ва макьала кьурхь дури, хӏадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тӏайла дува ва щаллу дува макьала.