Янил жавгьар (латӀин pupilla) — инсаннал ва хӀайваннал чурхри.

Я ва Янил жавгьар
Янил жавгьаркьурхь Ва макьала кьурхь дури, хIадур хьун дурасса.
Кумаг бува Лакрал Википедиялун, тIайла дува ва щаллу дува макьала.